สพป.ราชบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรม “สพป.รบ.๒ แบ่งปันให้น้อง”

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดจากการคัดกรองนักเรียน ได้แก่ ด.ญ.อังคณา จังพานิช ชั้น ป.๔ รร.วัดช่องพราน และ ด.ช.สิทธิชัย ไทยทองหลาง ชั้น ป.๖ รร.อนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์) และมอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามนโยบาย “เดือนมิถุนายน 2566 เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน”