สพป.ราชบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรม “สพป.รบ.๒ แบ่งปันให้น้อง”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในสังกัดจากการคัดกรองนักเรียน จำนวน ๓ ราย ได้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) และนักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์) ทั้งนี้ได้มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามนโยบาย “เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน”