รับชม "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่ 12 ธันวาคม  2561  เวลา 07.30 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รับชม รายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video Conference  เกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2