ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดสอบ O-NET

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการจัดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประ