งานวันครู ครั้งที่ 63

วันที่ 16  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63  ของโรงเรียนในเขต อ.โพธาราม  ณ  ห้อ