ประธานมอบ ปพ.1 และเปิดป้ายบ้านบอล ณ ร.ร.วัดท่ามะขาม

วันที่ 28 มีนาคม  2562  นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และเปิดป้ายบ้านบอล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดท่ามะขาม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี