ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS และ SMSS

วันที่ 3 พฤษภาคม  2562  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะทำงาน ICT ของ สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งเข้าศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ AMSS และ SMSS ของสำนักงาน ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2