สพป.ราชบุรี เขต 2 ประชุมทางไกล

วันที่  8  พฤษภาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 07.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นายประสงค์  แย้มศิริ , นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้บริหารสถานศึกษา