สพป.ราชบุรี เขต 2 อบรมและศึกษาดูงาน สพป.สระแก้ว 1

วันที่ 4-5 มิถุนายน  2562  บุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2 นำโดย นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแล