เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัด  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรีย