ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 กรกฎาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 13.50 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ และ โรงเรียนวัดเกาะโพธิ์งาม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เครดิตฟรี