5 กรกฎาคม 2562 ทำบุญครบรอบ 16 ปี สพฐ. และทำบุญสำนักงาน

วันที่ 5 กรกฎาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สพฐ.  และทำบุญสำนักงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร-ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้า สพฐ. ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2 สล็อต