25 กรกฎาคม 2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 25  กรกฎาคม  2562  เวลา 08.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพ