ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศภายในยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภาพ

วันที่  23  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศภายในยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภาพ  ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต