8 กันยายน 2562 สพป.ราชบุรี เขต 2 จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

8 กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยมีนิทรรศการ และกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาร