16 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน

16  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน  โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนและบุคล