วันที่  18  กันยายน  2562  ตั้งแต่เวลา 07.30 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า .. ข่าว สพฐ."  หลังจากนั้นเวลา 09.00 น. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  และในเวลา 10.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรามการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ partnership  school  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2