25 กันยายน 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ของ สพป.ราชบุรี เขต 2

25 กันยายน  2562  เวลา 09.10 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 29/2562  เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานที่