26 กันยายน 2562 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน ศน.

26  กันยายน  2562  เวลา 15.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ณ  ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 2