3 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 3  ตุลาคม  2562  เวลา 14.00 น.  นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระดับเขตพื้ันที่การศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุ