16 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน

วันที่  16  ตุลาคม  2562  เวลา 13.30 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุมมิตรกิจธรรม สพป.ราชบุรี เขต 2 ฟรีเครดิต