ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2   เข้าร่วมการประชุมติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมี  นายณัฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการปร