ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดา ผอ.ชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดกำแพงใต้

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  เวลา 16.00 น. นายประหยัด  สุขขี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดา ผอ. ชัยวัฒน์  ทองเฟื่อง  ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกำแพงใต้  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกั