เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวบุคลากรสำนักงาน

วันที่ 19  ธันวาคม  2562  เวลา 11.35 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจบุตรชายนายชลอ  เทพสวัสดิ์  พนักงานขับรถยนต์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ซึ่งป่วยพัก