รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 (งบไฟฟ้า)

เอกสารเพิ่ม >> ดาวน์โหลด