รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ."

วันที่  22  เมษายน  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน"  และ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ผ่านระบบ Video  Conference  เพื่อรับทราบนโยบายในการดำเนินงานจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.  พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติ  และต่อด้วยการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 16/2563  เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2