18 มิถุนายน 2563 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER THAILAND 4.0

วันที่  18  มิถุนายน  2563  เวลา 09.30 น.  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER THAILAND 4.0  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ซึ่งเป็นโครงการตามความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  และ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยมี  นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  และได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน  ณ  บริเวณศาลาอเนกประสงค์  วัดบ้านฆ้อง  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี