วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา  08.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย , ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมรายการ "พุธเช้า.