1 กรกฎราคม 2563 ร่วมทีมเยี่ยมโรงเรียน จังหวัดราชบุรี

วันที่  1  กรกฎาคม  2563  นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์   แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นทีมจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ( COVID-19)  ทีมที่ 3  โดยมี  นายวิสาห์   พูลศิริรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นหัวหน้าทีม  โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี 3 โรงเรียน   ได้แก่  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)   โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี  สังกัด  สพป.ราชบุรี เขต 1  และ โรงเรียนอนุบาลบางแพ  สังกัด  สพป.ราชบุรี เขต 2