1 กรกฎราคม 2563 ร่วมทีมเยี่ยมโรงเรียน จังหวัดราชบุรี

วันที่  1  กรกฎาคม  2563  นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์   แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2&