10 กรกฎาคม 2563 ประชุม ITA Online กิจกรรม OIT ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่  10  กรกฎาคม  2563  เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามภารกิจแต่ละตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน