13 กรกฎาคม 2563 สพป.ราชบุรี เขต 2 กำหนดกิจกรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ

วันที่  13  กรกฎาคม  2563  ซึ่งตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ  เดือน  8 สพป.ราชบุรี เขต 2  นำโดย นายประสงค์  แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  , นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์  ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยสำนักงานกำหนดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระ ณ  ห้องประชุมปภัสสรวรพินิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2