15 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  15  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30 น. นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2