20 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสบวาตภัย

วันที่  20  กรกฎาคม  2563  เวลา 10.00 น.   นายประสงค์  แย้มศิริ   รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดโคกทอง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี   ซึ่งประสบวาตภัยทำได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2563  เวลาประมาณ  17.00 น.  เพื่อนำข้อมูลรายงาน สพฐ. ต่อไป