20 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่  20  กรกฎาคม  2563  เวลา 14.00 น.   นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รับการแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching   Team)  เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมี นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1  เป็นประธานคณะกรรมการ  ณ  ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2