20 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่  20  กรกฎาคม  2563  เวลา 14.00 น.   นายวุฒิชัย   บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รับการแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษา