การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี

วันที่  15 พฤศจิกายน  2561  เวลา  13.00 น. นายประสงค์ แย้มศิริ และนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระวิทยาศาสตร์ ณ  สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ