26 กรกฎาคม 2563 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สอบสัมภาษณ์ ภาค ข

วันที่  26  กรกฎาคม  2563  เวลา 07.30 น.  นายประสงค์   แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต  2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป