7 สิงหาคม 2563 ปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 7  สิงหาคม  2563  เวลา 15.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และนางสาวดวงนภา ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่สล็อต