21 สิงหาคม 2563 อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. สพป.ราชบุรี เขต 2  จัดการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรายงานข้อมูลการติดตามช่วยเหลือนักเรียน  โดยมี นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จาก สพป.สุโขทัย เขต 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2ฟุตบอล