18 กันยายน 2563 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก

วันที่  18  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น.  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ รับทราบ เข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ปี งบประมาณ 2563  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก  โดยมี  นายนพรัตน์  รัตนพานิช  นายอำเภอโพธารามเป็นประธานพิธีเปิด ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด