12 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  12  ตุลาคม  2563  เวลา 08.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต