12 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  12  ตุลาคม  2563  เวลา 08.00 น.  นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย  สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรในสังกัด  เห็นความสำคัญ เลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร  โดยกำหนดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2