26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  26  ตุลาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2