26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  26  ตุลาคม  2563  เวลา 08.00 น. นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางสาวดวงนภา  ขาวสุข  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2