9 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่  9  พฤศจิกายน  2563  เวลา 08.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมด้วย  นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยท่าน ผอ.สพป.ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก่บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ณ  บริเวณด้านหน้าเสาธงชาติไทย สพป.ราชบุรี เขต 2