16 พฤศจิกายน 2563 ให้โอวาทครูผู้ช่วย

16 พฤศจิกายน  2563  เวลา  11.30 น.  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ให้โอวาทในการปฏิบัติตนและแนวทางการปฏิบัติสำหรับครูผู้ช่วยบรรจุแต่งตั้งให้จำนวน 19 ราย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้