26 พฤศจิกายน 2563 พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

วันที่  26  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563   พร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น  โดยมี นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษา   และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.ราชบุรี เขต 2