7 ธันวาคม 2563 ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาในสังกัด ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่  7  ธันวาคม  2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  พร้อมคณะ  เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู บุคสากร และนักเรียนของโรงเรียนวัดสัมมาราม  โรงเรียนบ้านโป่งยอ  โรงเรียน