25 ธันวาคม 2563 รับชมการประชุมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

25  ธันวาคม 2563  นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รับชมการประชุมทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใ