วันที่ 18 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding

วันที่ 18 มกราคม  2564 นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประสงค์  แย้มศิริ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นายวุฒิชัย  บุญหล่ำ  รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางบรรเจิด  อุ่นมณีรัตน์  รอง ผอ.ส