15 มกราคม 2564 สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

15  มกราคม  2564  เวลา 16.00 น.  สพป.ราชบุรี เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน  เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน