21 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

21  มกราคม  2564  เวลา 13.00 น. นายประวิช  ยะรินทร์   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม  ณ