29 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2565

วันที่  29  มกราคม  2564  เวลา 09.30 น. นายประวิช  ยะรินทร์  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2565  โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องป